Đại học Y Tokyo bị tước chứng nhận đạt chuẩn sau vụ bê bối điểm thi

Đại học Y Tokyo bị tước chứng nhận đạt chuẩn sau vụ bê bối điểm thi

Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

Đại học Y Tokyo sẽ nhận lại thí sinh bị từ chối

Đại học Y Tokyo sẽ nhận lại thí sinh bị từ chối

Nhật Bản phát hiện thêm nhiều đại học kỳ thị nữ giới

Nhật Bản phát hiện thêm nhiều đại học kỳ thị nữ giới

Nhật phát hiện thêm các trường phân biệt đối xử với nữ sinh

Nhật phát hiện thêm các trường phân biệt đối xử với nữ sinh

Một trường y ở Nhật thêm điểm thi đầu vào của thí sinh

Một trường y ở Nhật thêm điểm thi đầu vào của thí sinh

T&T Group hợp tác với hai tập đoàn lớn của Nhật

T&T Group hợp tác với hai tập đoàn lớn của Nhật

Đại học Y Tokyo sửa điểm để loại bớt... thí sinh nữ

Đại học Y Tokyo sửa điểm để loại bớt... thí sinh nữ

ĐH Y Tokyo có nữ Hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm 'rúng động' nước Nhật

ĐH Y Tokyo có nữ Hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm 'rúng động' nước Nhật

Nhật Bản điều tra toàn quốc sau bê bối sửa điểm thi của ĐH Y Tokyo

Nhật Bản điều tra toàn quốc sau bê bối sửa điểm thi của ĐH Y Tokyo

Sau bê bối sửa điểm, Nhật Bản rà soát trường y trên toàn quốc

Sau bê bối sửa điểm, Nhật Bản rà soát trường y trên toàn quốc

Nhật Bản thanh tra toàn bộ trường y sau bê bối chấn động

Nhật Bản thanh tra toàn bộ trường y sau bê bối chấn động

Trường Đại học Nhật Bản sửa điểm thi suốt 10 năm để loại nữ sinh y khoa

Phanh phui bê bối sửa điểm thi có hệ thống của đại học Nhật Bản

Phanh phui bê bối sửa điểm thi có hệ thống của đại học Nhật Bản

Đại học Y Tokyo - Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo - Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Tiết lộ rúng động ở Nhật Bản: Sửa điểm thi để loại nữ sinh y khoa

Tiết lộ rúng động ở Nhật Bản: Sửa điểm thi để loại nữ sinh y khoa

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Trường y nổi tiếng tại Nhật thừa nhận sửa, gian lận điểm thi

Trường y nổi tiếng tại Nhật thừa nhận sửa, gian lận điểm thi

Nghịch lý trường học Nhật Bản hạ điểm thí sinh nữ: Cúi đầu xin lỗi có muộn màng?

Nghịch lý trường học Nhật Bản hạ điểm thí sinh nữ: Cúi đầu xin lỗi có muộn màng?

Đại học y Tokyo cố tình sửa điểm để đánh rớt thí sinh nữ

Đại học y Tokyo cố tình sửa điểm để đánh rớt thí sinh nữ

Đại học Y Tokyo thừa nhận chỉnh sửa điểm đầu vào để hạn chế nữ sinh

Đại học Y Tokyo thừa nhận chỉnh sửa điểm đầu vào để hạn chế nữ sinh

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Đại học Y Tokyo – Gian lận điểm có hệ thống trong suốt một thập kỷ

Lãnh đạo ĐH Y Tokyo cúi gập người nhận lỗi đã sửa điểm thi để đánh rớt thí sinh nữ

Lãnh đạo ĐH Y Tokyo cúi gập người nhận lỗi đã sửa điểm thi để đánh rớt thí sinh nữ

Đại học Y Tokyo (Nhật Bản) thừa nhận sửa điểm để hạn chế nữ sinh viên

Đại học Y Tokyo (Nhật Bản) thừa nhận sửa điểm để hạn chế nữ sinh viên

Bê bối sửa điểm thi đầu vào của thí sinh ở Đại học Tokyo: Lãnh đạo trường cúi đầu xin lỗi

Bê bối sửa điểm thi đầu vào của thí sinh ở Đại học Tokyo: Lãnh đạo trường cúi đầu xin lỗi

Lãnh đạo đại học Nhật Bản xin lỗi sau bê bối sửa điểm thi

Lãnh đạo đại học Nhật Bản xin lỗi sau bê bối sửa điểm thi

Trường đại học Nhật cúi đầu xin lỗi sau bê bối chỉnh sửa điểm thi

Trường đại học Nhật cúi đầu xin lỗi sau bê bối chỉnh sửa điểm thi

Lãnh đạo trường y Nhật Bản nhận lỗi vì bê bối sửa điểm

Lãnh đạo trường y Nhật Bản nhận lỗi vì bê bối sửa điểm

Lãnh đạo ĐH Nhật cúi rạp người xin lỗi vì sửa điểm thi của thí sinh

Lãnh đạo ĐH Nhật cúi rạp người xin lỗi vì sửa điểm thi của thí sinh

Thêm bê bối gian lận thi cử ở Đại học Y Tokyo

Thêm bê bối gian lận thi cử ở Đại học Y Tokyo

Đại học Y Tokyo bị tố trừ điểm của nam sinh thi nhiều lần

Đại học Y Tokyo bị tố trừ điểm của nam sinh thi nhiều lần

Đại học Y Nhật Bản nghi sửa điểm thí sinh nhiều năm qua

Đại học Y Nhật Bản nghi sửa điểm thí sinh nhiều năm qua

Vì sao Đại học Y Tokyo muốn loại bỏ thí sinh nữ?

Vì sao Đại học Y Tokyo muốn loại bỏ thí sinh nữ?

Trường Đại học danh tiếng hàng đầu Nhật Bản dính bê bối gian lận sửa điểm thí sinh

Trường Đại học danh tiếng hàng đầu Nhật Bản dính bê bối gian lận sửa điểm thí sinh

Bê bối sửa điểm ở Nhật Bản

Bê bối sửa điểm ở Nhật Bản

Phát hiện một trường y tại Nhật Bản cố tình giảm điểm của thí sinh nữ để hạn chế đầu vào

Phát hiện một trường y tại Nhật Bản cố tình giảm điểm của thí sinh nữ để hạn chế đầu vào

Không muốn tuyển thí sinh nữ, Đại học Y ở Nhật Bản sửa điểm thi

Không muốn tuyển thí sinh nữ, Đại học Y ở Nhật Bản sửa điểm thi