Phòng, chống dịch bệnh nơi tuyến đầu biên giới

Phòng, chống dịch bệnh nơi tuyến đầu biên giới

'Chúng tôi xác định, nguồn lây nhiễm hiện nay đến từ 2 yếu tố, người nhập cảnh vào Việt Nam có đi qua các...
Chống dịch COVID-19 ở biên giới Tây Nam

Chống dịch COVID-19 ở biên giới Tây Nam

TX. Tân Châu trao quyết định cho 33 công dân hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19

TX. Tân Châu trao quyết định cho 33 công dân hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19

Dịch COVID-19: Cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 61 và 65

An Giang cách ly tập trung 7 người cùng chuyến bay với bệnh nhân 61

An Giang cách ly tập trung 7 người cùng chuyến bay với bệnh nhân 61

An Giang tăng cường giám sát, ứng phó Covid-19

An Giang tăng cường giám sát, ứng phó Covid-19

Các địa phương triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Các địa phương triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

An Giang tăng cường quản lý địa bàn dân cư để ứng phó Covid-19

An Giang tăng cường quản lý địa bàn dân cư để ứng phó Covid-19

Sức khỏe 33 người dân TX. Tân Châu tập trung cách ly y tế bình thường

Sức khỏe 33 người dân TX. Tân Châu tập trung cách ly y tế bình thường

TX. Tân Châu cách ly tập trung 33 người tiếp xúc gần người nhiễm và người nghi nhiễm dịch Covid-19

TX. Tân Châu cách ly tập trung 33 người tiếp xúc gần người nhiễm và người nghi nhiễm dịch Covid-19

Cách ly 33 người tiếp xúc với khách trên du thuyền Viking Cruise

Cách ly 33 người tiếp xúc với khách trên du thuyền Viking Cruise

An Giang cách ly 33 trường hợp tiếp xúc gần với du khách trên du thuyền Viking Cruise Journey

An Giang cách ly 33 trường hợp tiếp xúc gần với du khách trên du thuyền Viking Cruise Journey