4 trung tâm thuộc đề án đô thị thông minh được triển khai tháng 1/2019

4 trung tâm thuộc đề án đô thị thông minh được triển khai tháng 1/2019

TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hoạt động vào đầu năm 2019

TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hoạt động vào đầu năm 2019

TP.HCM đấu thầu nhiều hạng mục trong đô thị thông minh

TP.HCM đấu thầu nhiều hạng mục trong đô thị thông minh

Bùi Hữu Long - Người tham vọng mang nhà thông minh Việt ra thế giới

Bùi Hữu Long - Người tham vọng mang nhà thông minh Việt ra thế giới

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP HCM đang tìm cách kéo giảm tội phạm

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP HCM đang tìm cách kéo giảm tội phạm

Đi tìm động lực phát triển đô thị sáng tạo thông minh ở TP. HCM

Đi tìm động lực phát triển đô thị sáng tạo thông minh ở TP. HCM

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 sẽ diễn ra tại Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 sẽ diễn ra tại Bình Dương

Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo

Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo

Đô thị sạch sẽ, gọn gàng

Sử dụng không gian công cộng trong đô thị sai mục đích

Sử dụng không gian công cộng trong đô thị sai mục đích

TPHCM: Cần không gian cho đổi mới sáng tạo

TPHCM: Cần không gian cho đổi mới sáng tạo

Chủ tịch TP.HCM: Thành phố cam kết làm hết sức để doanh nghiệp trở thành động lực của đô thị sáng tạo

Chủ tịch TP.HCM: Thành phố cam kết làm hết sức để doanh nghiệp trở thành động lực của đô thị sáng tạo

Đẩy mạnh cải cách để xứng đáng là đầu tầu

Đẩy mạnh cải cách để xứng đáng là đầu tầu

TPHCM hướng đến mục tiêu đi đầu cả nước về xây dựng thành phố thông minh

TPHCM hướng đến mục tiêu đi đầu cả nước về xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho gần 8 triệu dân

Hà Nội xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho gần 8 triệu dân

Hàn Quốc giúp Việt Nam phát triển đô thị thông minh

Hàn Quốc giúp Việt Nam phát triển đô thị thông minh

Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hợp tác về phát triển đô thị thông minh

Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hợp tác về phát triển đô thị thông minh

Hà Nội sẽ xử lý tai nạn giao thông bằng hệ thống thông minh

Hà Nội sẽ xử lý tai nạn giao thông bằng hệ thống thông minh

Hàn Quốc - đối tác tin cậy của Việt Nam trong xây dựng đô thị thông minh

Hàn Quốc - đối tác tin cậy của Việt Nam trong xây dựng đô thị thông minh

Khai mạc diễn đàn kinh doanh Internet kết nối vạn vật châu Á lần thứ 26

Khai mạc diễn đàn kinh doanh Internet kết nối vạn vật châu Á lần thứ 26

Cổng thông tin du lịch thông minh Hà Giang đi vào hoạt động

Cổng thông tin du lịch thông minh Hà Giang đi vào hoạt động

Tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh: Các tòa soạn cũng cần thông minh hơn

Tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh: Các tòa soạn cũng cần thông minh hơn

Báo chí cần phát huy vai trò trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh

Báo chí cần phát huy vai trò trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh

Muốn xây dựng được đô thị thông minh, trước hết phải có sự đồng thuận

Muốn xây dựng được đô thị thông minh, trước hết phải có sự đồng thuận

Báo chí chủ động trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh

Báo chí chủ động trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh