Cắt đứt một 'vòi độc' của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Yên Bái

Cắt đứt một 'vòi độc' của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Yên Bái

Mở rộng điều tra các nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời' ở Yên Bái

Mở rộng điều tra các nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời' ở Yên Bái

Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái

Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái

Bắt giữ 2 kẻ truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời', thu giữ nhiều tài liệu trái phép

Bắt giữ 2 kẻ truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời', thu giữ nhiều tài liệu trái phép

Yên Bái: Bắt giữ 2 đối tượng tuyên truyền đạo trái phép

Yên Bái: Bắt giữ 2 đối tượng tuyên truyền đạo trái phép

Cặp nam nữ lén lút truyền bá 'đạo lạ' tại Yên Bái

Cặp nam nữ lén lút truyền bá 'đạo lạ' tại Yên Bái

Xuất hiện tà đạo Hội thánh Đức chúa Trời Mẹ ở Yên Bái

Xuất hiện tà đạo Hội thánh Đức chúa Trời Mẹ ở Yên Bái

Công an Yên Bái bắt giữ 2 đối tượng truyền đạo trái phép

Công an Yên Bái bắt giữ 2 đối tượng truyền đạo trái phép