Nhọc nhằn cuộc chiến chống buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Nhọc nhằn cuộc chiến chống buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Hạ nhiệt ùn ứ xe nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

Hạ nhiệt ùn ứ xe nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Lạng Sơn chỉ đạo 'nóng' giải phóng hàng nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu

Lạng Sơn chỉ đạo 'nóng' giải phóng hàng nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu

Lạng Sơn chỉ đạo 'nóng' giải phóng hàng nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu

Lạng Sơn chỉ đạo 'nóng' giải phóng hàng nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu

500 xe trái cây ùn ứ tại Lạng Sơn

500 xe trái cây ùn ứ tại Lạng Sơn

Gần 700 xe hàng nông sản vẫn nằm lại ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh

Gần 700 xe hàng nông sản vẫn nằm lại ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh

Hàng nông sản lại ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh

Hàng nông sản lại ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh

Thực, hư việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu hàng hóa

Thực, hư việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu hàng hóa

Trung Quốc tạm dừng thủ tục nhập hàng hóa Việt Nam dịp quốc khánh?

Trung Quốc tạm dừng thủ tục nhập hàng hóa Việt Nam dịp quốc khánh?