Người phụ nữ bị bệnh lạc nội mạc tử cung hành hạ suốt 15 năm

Người phụ nữ bị bệnh lạc nội mạc tử cung hành hạ suốt 15 năm

Phẫu thuật cho nữ bệnh nhân gãy chân không thể truyền máu từ người khác

Phẫu thuật cho nữ bệnh nhân gãy chân không thể truyền máu từ người khác

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị gãy hở hai xương cẳng chân, trong tình trạng không thể truyền máu

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị gãy hở hai xương cẳng chân, trong tình trạng không thể truyền máu

Phẫu thuật kết hợp hai xương cẳng chân cho bệnh nhân không thể truyền máu

Phẫu thuật kết hợp hai xương cẳng chân cho bệnh nhân không thể truyền máu

Điều trị thành công bệnh nhân tim mạch bằng phương pháp DSA

Điều trị thành công bệnh nhân tim mạch bằng phương pháp DSA

Cứu sống nữ bệnh nhân phù phổi cấp, suy tim

Cứu sống nữ bệnh nhân phù phổi cấp, suy tim

Ứng dụng DSA điều trị thành công cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Ứng dụng DSA điều trị thành công cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim