Tác động của việc “USD hóa” nền kinh tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong ba năm qua so với đồng Yên (Nhật Bản) và cũng gần xuống mức kỷ lục so với đồng Euro, đang ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Campuchia, nơi đồng USD và đồng Riel (tiền địa phương) được lưu thông và giao dịch gần như song hành.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=45113