Tấc đất phải là tấc vàng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Mặc dù công luận đã cảnh báo những tác động tiêu cực của việc không tính đúng, đủ giá trị đất trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, song có thể nói, cho đến nay, điều này vẫn bị coi nhẹ, thậm chí thiếu thống nhất trong cách hiểu, cách tính của nhiều cán bộ và các đơn vị chức năng hữu quan trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/152431