Suy nghĩ về quan hệ Thầy - Trò xưa và nay

    Gốc

    Khi giáo dục Việt Nam hội nhập hoàn toàn với giáo dục thế giới thì mối quan hệ thầy trò sẽ thay đổi vì khi đó từ “teacher” (người dạy hay thầy, cô giáo) sẽ thay thế bằng từ “instructor” (người hướng dẫn). Người thầy sẽ là người trợ giúp cho học sinh lĩnh hội kiến thức và không còn là người “độc quyền” truyền đạt kiến thức cho học sinh nữa.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/11/64765.cand