Sức sống của Phương châm "hai tốt" trong giáo dục

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - "Sức nóng" của kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTVH cả nước "được coi là nghiêm túc" với tỷ lệ tốt nghiệp bình quân 66,7% và 26,6% (có trường không học sinh nào đỗ) còn chưa nguôi, thì kết quả thi đại học, cao đẳng vừa diễn ra còn nóng hơn: Mới thống kê 98 trường công bố điểm thi đã có 41.117 bài thi điểm 1 và 25.037 bài thi điểm 0.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105505&sub=74&top=41