Sửa đổi mức phí cấp C/O

    1 đăng lạiGốc

    Bộ Tài chính đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080912092321683P0C10/sua-doi-muc-phi-cap-co.htm