Sửa đổi điều kiện thành lập CTCK: Liệu có quá khắt khe?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Trong dự thảo sửa đổi bổ sung Quyết định 27/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động CTCK, nâng cao tiêu chí của cổ đông sáng lập đã được thể hiện rất rõ, nhưng dường như quy định này quá khắt khe.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=82829