Sự thật về ông Tổng Cóc

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Mới đây, cụ Dương Văn Thâm, 94 tuổi (Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ) công bố công trình nghiên cứu “Chàng Cóc và mối tình với bà chúa thơ Nôm”, khiến các nhà nghiên cứu giật mình. Rất nhiều chuyện liên quan đến ông Tổng Cóc và bà Hồ Xuân Hương được nhìn nhận lại. Nhân vật Tổng Cóc và Hồ Xuân Hương với nhiều mơ hồ huyễn hoặc đã được khẳng định. Những di vật quý liên quan đến họ vẫn còn đó và vừa được phát hiện.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/8/66990.cand