Sự quan tâm của cha

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Mối quan hệ của tôi với cha tôi thật lạ lùng, bởi suốt 31 năm mối liên hệ của cha con chúng tôi thật mờ nhạt. Cha con chúng tôi chia cách không phải vì ông ly dị hay làm việc suốt ngày hoặc vì tôi oán giận ông do ông khá khắt khe với con cái, mà bởi tôi chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến ông.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/224229.asp