Sự học chênh vênh nơi nghèo khó

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quyền Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Bùi Thế Giới cho biết số học sinh nộp hồ sơ thi vào lớp 10 thấp hơn so với chỉ tiêu nên trường không tổ chức thi tuyển. Em nào được xét tốt nghiệp lớp 9, nộp hồ sơ là đương nhiên được vào học lớp 10.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=69915