Sự hoài nghi của nhiều quốc gia A-rập

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Tại Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông ở Annapolis vừa qua do Mỹ bảo trợ, Tổng thống Mỹ, sau khi thỏa thuận với Tổng thống Palestine và Thủ tướng Israel, đã tuyên bố sử dụng ảnh hưởng của mình để hai bên ký Hiệp định hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Tuy nhiên, nhiều nước A-rập đã tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111007&sub=85&top=45