Sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang sử dụng

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    NDĐT - Liên Bộ Tài chính -Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124959&sub=68&top=40