Song mã phi nước đại tranh tài trên cao tốc

Hai con ngựa bất ngờ xuất hiện và phi nước đại giữa các phương tiện trên đường cao tốc ở Nội Mông, Trung Quốc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ma-phi-nuoc-dai-tranh-tai-tren-cao-toc-ar854546.html