Sớm lập lại trật tự vỉa hè, đường phố ở Đà Nẵng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Như nhiều đô thị lớn trong cả nước, từ lâu vỉa hè dành cho người đi bộ ở nhiều tuyến đường tại TP Đà Nẵng đã bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán,  đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Tình hình có vẻ được cải thiện hơn sau những đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, nhưng sau đó đâu lại hoàn đấy, chẳng khác "ném đá ao bèo"...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120495&sub=52&top=37