Sôi nổi Tết cổ truyền Bunpimay tại Lào

Ngày 13/4, người dân trên khắp nước Lào đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chào đón Năm mới Bunpimay 2567 theo Phật lịch của Lào. Phản ảnh của PV TTXVN tại địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/soi-noi-tet-co-truyen-bunpimay-tai-lao-117286.htm