Sôi động, hấp dẫn và hiệu quả

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Cách trả lời trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề, không né tránh của Thủ tướng Chính phủ đã có sức hấp dẫn đối với cử tri cả nước. Qua phần trả lời của Thủ tướng, nhiều vấn đề mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm đã được làm sáng tỏ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.46586.qdnd