Số phận một cái tên

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Sau hơn 30 năm tồn tại và phát triển, Cảng Sài Gòn của ngày xưa hay sau đó ghép tên với Thép Miền Nam, đang đứng trước nguy cơ "không còn tồn tại" trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/186450