Sở Cảnh sát PCCC TP HCM “lên web"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sáng nay (18/6), Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP HCM đã làm lễ ra mắt “Trang thông tin điện tử (website)”. Để truy cập vào website, có thể vào trực tiếp ngay địa chỉ: http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn  hoặc gián tiếp thông qua địa chỉ: www.hochiminhcity.gov.vn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/6/93459.cand