Số ca tử vong do bệnh dại tăng 30%

Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 44 người tử vong do bệnh dại, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 17/6, tại Hà Nội.

Số ca tử vong do bệnh dại tăng 30%

Số ca tử vong do bệnh dại tăng 30%

Ông Phan Quang Minh - Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) – cho hay, theo báo cáo của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh dại được báo cáo tại 06 quốc gia, thuộc châu Á và châu Âu. Tại châu Á, có 4 quốc gia báo cáo xuất hiện bệnh dại gồm: Armenia, Palestine, Timor-Leste và Việt Nam.

Riêng tại Việt Nam, về tình hình bệnh dại trên người, ông Phan Quang Minh cho hay, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 44 người tử vong do bệnh dại tại 23 tỉnh, thành phố, cao nhất trong cả nước là tỉnh Bình Thuận (07 ca), Đắk Lắk (05 ca); ghi nhận 96.561 trường hợp người bị chó, mèo mắc dại, nghi dại cắn, cào phải điều trị dự phòng. So sánh với cùng kỳ năm 2023 số ca tử vong trên người tăng 30%.

Về tình hình bệnh dại trên động vật, từ đầu năm đến nay có 146 ổ dịch bệnh dại tại 34 tỉnh, thành phố, tổng số chó, mèo tiêu hủy là 395 con. Hiện nay, có 19 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại 10 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. So sánh với cùng kỳ năm 2023 số ổ dịch dại trên động vật tăng 24,24% lần.

Về tình hình quản lý đàn chó, mèo và công tác tiêm phòng, theo báo cáo của 58/63 cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, thống kê tổng đàn chó có hơn 6,7 triệu con; số chó mèo được tiêm phòng là hơn 3 triệu con, tỷ lệ tiêm phòng cả nước đạt 48.62%. Đến thời điểm báo cáo, đã có 35 địa phương báo cáo kết quả công tác tiêm phòng vắc xin và quản lý đàn chó trên hệ thống VAHIS. Năm 2023 thống kê đàn chó, mèo là hơn 7,4 triệu con, số chó, mèo được tiêm phòng là hơn 4,3 triệu con, tỷ lệ tiêm phòng cả nước đạt 58%.

Một số nguyên nhân chủ yếu của dịch bệnh dại gia tăng, ông Phan Quang Minh cho hay là do tổng đàn chó, mèo của cả nước là hơn 5,7 triệu con; tỷ lệ chó, mèo được tiêm phòng trung bình chưa cao, đạt 48,35% tổng đàn, chỉ có 14 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn.

Chó mắc bệnh dại chủ yếu là chó không xác định được chủ, chưa được tiêm phòng vắc xin dại. Công tác quản lý đàn chó của một số địa phương còn lòng lẻo; hầu hết các địa phương chưa thành lập đội chuyên trách để bắt chó thả rông. Người nuôi chó không chấp hành việc đăng ký, nuôi nhốt chó; tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm phổ biến dẫn đến cắn trọng thương, chết nhiều người, gây bức xúc trong xã hội. Vi rút dại còn lưu hành trên động vật. Chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh dại còn hạn chế, chưa phong phú và không thường xuyên. Việc bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh dại còn ít, chưa đảm bảo duy trì các hoạt động phòng, chống dịch bệnh dại kịp thời. Hệ thống thú y cơ sở còn thiếu về số lượng, chưa được tập huấn về chuyên môn thường xuyên. Phối hợp liên ngành, nhất là ngành thú y, ngành y tế và chính quyền ở một số địa phương còn hạn chế.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/so-ca-tu-vong-do-benh-dai-tang-30-326610.html