SK Telecom mở TT ĐT CNTT cho thanh niên Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 21/12/2007, tại TP.HCM, SK Telecom khai trương tòa nhà Trung Tâm SK Telecom, đồng thời chính thức đi vào hoạt động TT ĐT CNTT  nơi đào tạo chuyên gia CNTT miễn phí cho thanh niên VN. Chúng tôi đã PV ông Han Nam Seuk, phó chủ tịch SK C&C, đối tác của SKT trong dự án này.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8667&t=pcolarticle