“Sinh con” không biết đặt tên!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tựa phim quan trọng không kém gì các khâu khác khi sản xuất một bộ phim như viết kịch bản, tìm đạo diễn, diễn xuất của diễn viên. Có thể kéo thêm không ít khán giả đến rạp nhờ vào một tên phim hấp dẫn!

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090427.53818.html