Silicon Commander - game MMORTS đầu tiên cho các chuyên gia CNTT

    Gốc

    Game chiến thuật thời gian thực trực tuyến này phản ánh công việc của một giám đốc CNTT, phải đương đầu với virus cùng nhiều thách thức khác trong kinh doanh.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2007/11/3B9AE022