Siết chặt hoạt động môi giới chứng khoán

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành công văn số 617/UBCK-GS về tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19930