Sẽ đề nghị không áp dụng quy định có sổ đỏ mới cấp phép xây dựng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 19-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Khắc Thọ cho biết, trước mắt Sở sẽ có công văn đề nghị thành phố chưa áp dụng nội dung “từ ngày 1-1-2008 phải có sổ đỏ mới cấp phép xây dựng”, bởi không phù hợp thực tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/153869