“Sẽ có những dự án đầu tư lớn hơn vào VN”

    Gốc

    Hanoinet- Thừa nhận quan hệ thương mại giữa hai nước còn quá “mờ nhạt” so với mối quan hệ khăng khít và bền chặt được thiết lập cách đây tròn 35 năm giữa hai nước...

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=42471