Sẽ bảo đảm đủ vắc xin tiêm chủng mở rộng

Liên quan tới tình trạng thiếu vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng, mới đây Bộ Y tế cho biết đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo đảm nguồn cung vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/se-bao-dam-du-vac-xin-tiem-chung-mo-rong-103784.htm