SCB phát hành 3.000 tỉ đồng kỳ phiếu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Từ ngày 7-4 đến 4-6, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) phát hành 3.000 tỉ đồng kỳ phiếu ghi danh, khách hàng không được rút vốn trước hạn.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/220398.asp