Sau 4 lần giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 về mức 19.975 đồng/lít

    Từ 15 giờ ngày 21-12-2022, theo sự điều chỉnh của Liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng tiếp tục giảm, cụ thể, giá xăng E5 RON 92 còn 19.975 đồng/lít, giá xăng RON 95-III còn 20.707 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp.

    Nguồn: Petrolimex.com.vn

    Nguồn: Petrolimex.com.vn

    Đồ họa: TÔ NGỌC

    Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/sau-4-lan-giam-lien-tiep-gia-xang-e5-ron-92-ve-muc-19-975-dong-lit-714528