Sắp hết hạn "nợ" chứng chỉ kinh doanh bất động sản

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, từ đầu năm 2009 trở đi, doanh nghiệp nào không có chứng chỉ theo quy định sẽ không được hoạt động. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp kinh doanh BĐS khi bán nhà cho khách hàng thì không cần phải qua công chứng, trừ khi có thỏa thuận khác.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=108715