Sắp đấu giá hơn 330.000 biển số ô tô

Bộ Công an đã phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên thứ 4, với giá khởi điểm của một biển số xe ô tô là 40 triệu đồng. Thời gian niêm yết biển số từ ngày 25/5.

Mỗi bước giá là 5 triệu đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số muốn tham gia và 100 nghìn đồng phí hồ sơ.

Thời lượng đấu giá là 25 phút đối với 1 biển số xe ô tô.

Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số muốn đấu giá.

Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số muốn đấu giá.

Nếu không trúng đấu giá, số tiền 40 triệu đồng đặt trước sẽ được hoàn lại cho khách hàng trong ba ngày làm việc. Trường hợp trúng đấu giá, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá (trừ đi 40 triệu đồng đã đặt trước) vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Sau gần 6 tháng thực hiện các đơn vị đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công hơn 15.000 biển số xe ô tô.

Sau gần 6 tháng thực hiện các đơn vị đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công hơn 15.000 biển số xe ô tô.

Sau gần 6 tháng thực hiện các đơn vị đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công hơn 15.100 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành công trên 2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá đã được khách hàng nộp tổng cộng gần 1,4 nghìn tỷ đồng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/sap-dau-gia-hon-330000-bien-so-o-to-239432.htm