SanDisk giới thiệu công nghệ ExtremeFFS trên SDD

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Nhà sản xuất thiết bị lưu trữ SanDisk vừa công bố công nghệ ExtremeFFS cho ổ đĩa SDD, nhằm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu trên Windows 7 - hệ điều hành kế nhiệm đang nổi tiếng của Microsoft.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081111115948.aspx