Samsung tung ra các ĐTDĐ “xanh”

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Vỏ nhựa của các ĐTDĐ F268 (tung ra tại Trung Quốc), W510 (tung ra tại Hàn Quốc) và E200 Eco (tung ra tại châu Âu) được tạo ra bằng nhựa sinh học làm từ ngô.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11114&t=pcolarticle