Sách mới

    Gốc

    Chông chênh ngọn gió trở về - tập truyện của Thu Trân (NXB Trẻ- Tủ sách Tuổi Trẻ). Gồm 11 truyện ngắn của một nhà văn nữ kiêm nhà báo. Tác giả giỏi phân tích tâm lý phụ nữ từ tình yêu đến tình mẫu tử.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/229401.asp