Sa Pa: Chuyển đất rừng nghèo sang trồng rau, hoa cao cấp xuất khẩu

    Gốc

    ND - Khai thác lợi thế khí hậu ôn đới, huyện Sa Pa (Lào Cai) đã chuyển đổi 128 ha đất dự án 661 là rừng nghèo, sang giao cho doanh nghiệp và người dân trồng rau và hoa cao cấp xuất khẩu, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119142&sub=56&top=38