Khai mạc Đại hội đại biểu Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 4-5, Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có 110 đại biểu, đại diện cho gần 600 hội viên trong đơn vị.

Báo cáo chính trị và các tham luận trình bày tại đại hô%3bị khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ Công ty 715 đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tổ chức hội, nguyện vọng của hội viên. Phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết, năng động, chung sức thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra. Đội ngũ cán bộ trong Ban chấp hành thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, năng lực hoạt động; công tác hô%3bị và phong trào phụ nữ đơn vị đã được củng cố vững mạnh, có bước phát triển mới vững chắc; tổ chức hội phụ nữ hoạt đô%3ḅng đúng chức năng, nhiê%3ḅm vụ, thực hiê%3ḅn tốt vai trò đại diê%3ḅn của phụ nữ trong các mặt công tác, nên hiệu quả hoạt động và đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày một nâng cao...

Quang cảnh đại hội.

Các hội viên Hội phụ nữ Công ty 715 giới thiệu với đại biểu các sản phẩm chị em làm ra

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, bàn bạc, thống nhất các nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ đơn vị, hô%3bị viên phụ nữ bản lĩnh, tự tin, năng đô%3ḅng, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiê%3ḅm vụ trong tình hình mới, chung sức xây dựng Hội phụ nữ Công ty 715 vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-hoi-phu-nu-nhiem-ky-2021-2026-658556