Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng ban Công tác đại biểu

Ông Bùi Văn Cường trở thành người kế nhiệm ông Nguyễn Hạnh Phúc trong vai trò Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 1248, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Và theo Nghị quyết số 1250, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng ban Công tác đại biểu.

Ngoài quyết định trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn ban hành Nghị quyết số 1249 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu đối với ông Trần Văn Túy.

Người kế nhiệm ông Túy là bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Tháng 8/2013, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được điều động giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Công tác đại biểu vào tháng 3/2020.

Còn ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tháng 7/2019, ông Cường được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ngày 7/4, ông được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội.

Hoài Thu

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/bo-nhiem-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-va-truong-ban-cong-tac-dai-bieu-post1206101.html