Ðiện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong những ngày qua, lãnh đạo các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong những ngày qua, lãnh đạo các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong đó, có thư chúc mừng của: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Liên bang Nga G.A. Diu-ga-nốp, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ác-hen-ti-na Vích-to Kốt, nguyên Tổng thống Ác-hen-ti-na Mau-ri-xi-ô Ma-cri, Chủ tịch Ðảng Phong trào Tự do miền nam Ác-hen-ti-na Um-béc-tô Tu-mi-mi, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Ðề xuất Cộng hòa Ác-hen-ti-na, Chủ tịch Ðảng Xã hội Ác-hen-ti-na An-tô-ni-ô Bôn-pha-ti, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ác-hen-ti-na mới Páp-lô Rê-rây-ra, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ai Cập Xa-la Át-li, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Bô-li-vi-a Ích-na-xi-ô Men-đô-xa, Tổng Bí thư Ðảng Tiền phong Nhân dân Cô-xta-ri-ca Um-béc-tô Va-gát Các-bô-nen, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ê-cu-a-đo Guyn-xtơn A-la-côn Ê-li-xan-đê, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Gioóc-đa-ni Pha-rắc An-ta-me-di, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản I-ta-li-a Mau-rô An-bô-rê-xi, Chủ tịch lâm thời Ðảng Ðại hội vì Ðộc lập Ma-đa-ga-xca Ra-dao-bê-li-sơn An-đơ-ri-an-xoa, Chủ tịch Ðảng Mặt trận rộng rãi U-ru-goay Ha-vi-ê Mi-ran-đa, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la Ốt-xca Phi-ghê-ra, Thống đốc tỉnh Ka-na-ga-oa (Nhật Bản) Cư-roi-oa Phu-di.

Nhiều lãnh đạo các chính đảng, nguyên đại sứ các nước tại Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và các tổ chức quốc tế cũng gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ien-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-637542/