Di chỉ khảo cổ Chăm-Phong Lệ được xếp hạng di tích cấp thành phố

Ngày 23/2, UBND TP Đà Nẵng đã trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đối với di chỉ khảo cổ Chăm tại làng Phong Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Di chỉ khảo cổ này đã được xác nhận những giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc Chăm qua 3 đợt khảo cổ được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện trong giai đoạn 2011-2018 và đã phát hiện một phần kiến trúc tổng thể đền tháp với những đặc trưng về kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, tín ngưỡng của người Chămpa cùng nhiều hiện vật có giá trị liên quan đến văn hóa, đời sống tín ngưỡng của người Chăm bản địa với niên đại ít nhất từ thế kỷ 9,10,12.

Phát biểu tại lễ trao bằng xếp hạng di tích, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hòa Thọ Đông, UBND quận Cẩm Lệ, Sở Văn hóa và Thể thao chung tay bảo tồn, phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ xứng tầm với vị thế của một di sản; đồng thời cùng quản lý khai thác thật khoa học, hiệu quả kho tàng di sản, coi đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao bằng chứng nhận di tích cấp TP

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đề nghị các đơn vị liên quan cần tham mưu xây dựng Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng giai đoạn 2 và bảo quản, tu bổ, phục hồi Di chỉ khảo cổ Chăm tại làng Phong Lệ để làm cơ sở cho việc tu bổ, tôn tạo và phát huy bền vững giá trị di sản trong thời gian tới. Đồng thời, kiện toàn Ban quản lý di tích; tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ và phát huy bền vững các giá trị của di tích; kết hợp chặt chẽ với ngành du lịch trong việc xây dựng các chương trình, các tour du lịch đến với di tích; tiếp tục nghiên cứu, điền dã khảo cổ để làm sáng tỏ hơn nữa các tầng ý nghĩa của di tích này.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/di-chi-khao-co-cham-phong-le-duoc-xep-hang-di-tich-cap-tp-631722/