Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 7/2019

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 7/2019

Tháng 7/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, tăng 7 phiên so với tháng 6, huy động được 32.081 tỷ đồng, tăng 188% so với tháng 6/2019. Lãi suất trúng thầu trong tháng 7 cho kỳ hạn 5 năm cao nhất là 3,75%, 7 năm là 3,97%/năm, kỳ hạn 10 năm là 4,62%/năm, kỳ hạn 15 năm là 4,94%/năm...

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/so-lieu-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-thang-72019-311489.html