Rút ngắn thủ tục đầu tư xin cấp giấy phép về đất đai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT - Trần Thế Ngọc, sắp tới, Bộ sẽ chỉnh sửa thủ tục đầu tư xin cấp giấy phép về đất đai từ 11 công đoạn xuống còn 3 công đoạn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=120176