Rủ “bạn” bịt mặt cướp của dì

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Tuấn rủ chiến hữu về cướp của dì ruột vì “biết chỗ giấu tài sản”. Để tránh bị phát hiện, trước khi đi bọn chúng mang theo 2 dao nhọn, bình xịt hơi cay và mua khẩu trang đeo vào.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86779.cand