Rối tính thuế bán nhà, đất

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    3 đăng lạiGốc

    Một người bán nửa căn nhà hay hai căn nhà thì tính thuế thu nhập cá nhân ra sao?

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/23/085500/12991