Rewalk - Thiết bị hỗ trợ người bị "bán thân bất toại"

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Với thiết bị Exo-Skeleton có tên là ReWalk, Radi Kaiof đã đi một mạch 1km, thậm chí đi dạo dọc bãi biển Tel Aviv. Radi Kaiof cho rằng: “Đây là một sự tiến bộ hữu ích vô cùng đối với những người lâm vào cảnh ngộ như tôi”.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/11/67827.cand