Renoir - 'Dế' 8 Megapixel của LG

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - LG thông báo, điện thoại chụp ảnh 8 "chấm, màn hình cảm ứng rộng, KC910 được mang thêm tên mới là Renoir, quý danh của một nghệ sỹ Pháp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=96731