Ranh giới mong manh giữa phế liệu và... rác

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Vừa qua, lần lượt hai doanh nghiệp đã bị phát hiện nhập khẩu “rác” vào TPHCM tại Cảng Cát Lái. Một, lô hàng của Công ty cổ phần Kim Khí TPHCM nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 31102/NKD/KV1/CL, theo đó khai là “hàng phế liệu thép dạng lon đã qua sử dụng, khối lượng 309,85 tấn”. Hai, lô hàng của Công ty TNHH Anh Trang nhập khẩu theo bốn tờ khai Hải quan số 32002, số 32004, số 32008 và số 32010/NKD/KV1/CL cũng lại là phế liệu thép dạng lon với khối lượng 1.401,45 tấn tức gần gấp 5 lần của “đồng nghiệp” Công ty cổ phần Kim Khí TPHCM.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2007/10/126137